تأثیرات رنگ ها ازنظر روانشناسی

تأثیرات رنگ ها ازنظر روانشناسی

با وجودی که اثر رنگها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فرق میکند امّا برخی از تأثیرات رنگها دارای معنی یگانه ای در سراسر جهان هستند. رنگهایی که در طیف رنگ ها در ناحیه قرمز قرار دارند به عنوان رنگ های گرم شناخته میشوند که دامنه اش از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است. رنگهایی که در ناحیه آبی طیف قرار دارند، رنگهای سرد نامیده میشوند و شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند. این رنگها معمولاً آرامش بخشند امّا گاهی نیز ممکن است احساس غمگینی و بی تفاوتی را به ذهن آورند.

شخصیت شناسی کودکان با رنگ ها

رنگ زرد: افرادی که این رنگ را بیشتر دوست دارند یا باهوش و یا بی استعداد و عقب مانده هستند. رنگ آبی: افرادی که این رنگ را بیشتر دوست دارند محافظه کار هستند این افراد معمولاً انسان های موفقی بوده و ارتباط درستی برقرار کرده و افرادی دوست داشتنی و سرشار از عشق و محبت و صبر هستند. رنگ سبز: افرادی که این رنگ را بیشتر دوست دارند رفتاری ساده دارند و شهروندان خوبی هستند. رنگ قرمز: رنگی گرم و زنده و پر نیرو است. افرادی که این رنگ را بیشتر دوست دارند خوشحال هستند و زندگی را شیرین میدانند. رنگ صورتی: افرادی که معمولاً مشکلی را پشت سر گذاشتهاند و به دنبال آرامش هستند این رنگ را دوست دارند. رنگ نارنجی: رنگ اجتماعی و شاد است. افرادی که این رنگ را دوست دارند زودجوش هستند و تنهایی را دوست ندارند. رنگ قهوهای: افرادی که این رنگ را دوست دارند، محکم، قابل اعتماد و زیرک هستن. غالباً هر رنگی از نظر روانی، معنی خاصی دارد. رنگ همیشه معرف و وسیلهای برای بیان و ارتباط احساسات و عقاید بوده و هست، به طوری که میتوان با زبان رنگ ها صحبت کرد یک رنگ در یک نظام اجتماعی مشخص، ممکن است دارای مفهومی باشد که در نظام دیگر معنی متضاد آن را بدهد. به طور مثال: در بعضی قبایل موزامبیک رنگ سیاه، رنگ خوشی و شادی است. . رنگ قرمز تقریباً در همه جا معنای قدرت را القا میکند زیرا با خون که نماد زندگی است، همرنگ است درباره رنگها موضوعی که بیشتر مورد توجه است محتوای روانی آنهاست. همه مردم تمایز بین رنگهای گرم (قرمز، زرد، نارنجی) و رنگهای سرد (آبی، سبز، بنفش) را میشناسند رنگ های گرم تحریک کننده و سبب فعالیت و جنب وجوش و مولد حرکت و شادی هستند. در حالی که رنگ های سرد، برعکس موجب حالت های انفعالی، سکون، بیحرکتی و تلقین کننده غم و اندوه هستند افرادی که نسبت به رنگ های گرم واکنش نشان میدهند، بسیار انعطاف پذیر در اجتماع و زودجوش هستند و با جدیت هدف خود را دنبال میکنند و افرادی که رنگهای سرد را میطلبند نسبت به دنیای خارج بی اهمیت و تغییرات را بسیار سخت میپذیرند و دارای روحی سرد هستند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *