سرویس ۶ پارچه کارد استیک برلیان

– سرویس ۶ پارچه کارد استیک خوری برلیان
– موارد استفاده:استیک خوری
– سطح روی محصول: چکش کاری شده
– مواد اولیه: استیل کروم نیکل ضدزنگ ۱۸/۱۰
– تکنولوژی: فرج